www.chaonet.com
    สมัครสมาชิก
ค้นหาประกาศ :   

ข้อตกลงการให้บริการ

Member Login

ชื่อใช้งาน :
รหัสผ่าน :

Menu
หน้าหลัก
ลงประกาศสินค้า
รายการประกาศทุกประเภท
สมัครสมาชิกใหม่
แก้ไขข้อมูลสมาชิก
แจ้งลบประกาศ

Help
วิธีการลงประกาศ
ลบ/แก้ไขประกาศ
วิธีการใส่รูปภาพ
การลบประกาศ
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว


ข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้บริการ
     ข้อตกลงในการให้บริการต่างๆ ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลง และระเบียบ การใช้บริการของ www.chaonet.com ซึ่ง สมาชิกหรือผู้ใช้งานทุกคน ของบริการ www.chaonet.com จะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับ และปฎิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

     สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ www.chaonet.com จะต้อง ลงทะเบียน เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อน โดยต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากเราทราบภายหลังว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทางเราขอสงวนสิทธ์ หยุดการให้บริการแก่ท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     คำบรรยายสินค้าต่างๆและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ เป็นข้อความจากผู้เสนอขายสินค้านั้นๆ ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบในข้อความหรือสินค้าใดๆ หากท่านมีข้อสงสัยในตัวสินค้า กรุณาติดต่อสอบถามผู้ขายให้แน่ใจว่า สินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับคำบรรยายก่อนที่ท่านจะทำการซื้อ-ขาย

     ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อทำให้ www.chaonet.com เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับการซื้อและขาย ข้อตกลงเบื้องต้นในการประกาศ ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ www.chaonet.com บริการนี้เป็นบริการแบบให้เปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกาศ ใช้เป็นช่องทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับผู้ซื้อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเพื่อให้ผู้ซื้อใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล หากพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นในการประกาศซื้อ-ขาย ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

     ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา, Link, รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ที่เกิดจากการใช้บริการของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน ความรับผิดชอบของเนื้อหาเหล่านั้น จะต้องเป็นของสมาชิกหรือผู้ใช้งานท่านนั้นๆ เท่านั้น ทาง www.chaonet.com จะไม่รับผิดชอบ ต่อข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของสมาชิก แต่จะให้ความร่วมมือ ในการป้องกัน ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น ต่อสมาชิก และบุคคลหรือองค์กร อื่นๆ

     หากมีการตรวจสอบ จากทีมงาน www.chaonet.com เอง และพบว่ามีการ ละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ทีมงาน www.chaonet.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์การให้บริการ แก่สมาชิกหรือผู้ใช้งานท่านนั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้ง ก่อนล่วงหน้า

     หากมีการตรวจสอบ จากองค์กรภายนอกใดๆ ที่มีสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมาย พบว่าสมาชิกหรือผู้ใช้งานท่านใด มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ทีมงาน www.chaonet.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์การให้บริการ แก่สมาชิกหรือผู้ใช้งานท่านนั้น และขอสงวนสิทธิ์ ในการให้ข้อมูลที่สมควรต่างๆ ของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน แก่องค์กร นั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้า

     ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลต่างๆในการเป็นสมาชิก และใช้บริการของ www.chaonet.com จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงการค้าใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ เมื่อมีการกระทำที่ขัดต่อ ข้อกฎหมาย และมีหน่วยงานที่มีสิทธิ์ ตามกฎหมาย ร้องขอข้อมูลเหล่านั้น ทีมงาน www.chaonet.com จำเป็นจะต้องให้ ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้น ในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก ที่กระทำผิด

     ในกรณีที่มีปัญหา ทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้บริการ ของ www.chaonet.com ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ ปัญหาทางเทคนิค หรือจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น กระแสไฟฟ้าตก, อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, อุปกรณ์เก็บข้อมูลสูญเสีย, เส้นทางการสื่อสาร มีความขัดข้อง หรือภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม อื่นใด ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทาง www.chaonet.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก ข้อผิดพลาดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาด หรือปัญหาใดในขณะใช้บริการ กรุณาติดต่อมาที่ Webmaster

     ข้อตกลงในการให้บริการต่างๆ เหล่านี้ เป็นข้อตกลง และระเบียบ การใช้บริการของ www.chaonet.com ซึ่ง สมาชิกทุกคน ของบริการ www.chaonet.com จะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับ และปฎิบัติตาม อย่างเคร่งครัด www.chaonet.com จะถือว่าสมาชิกทุกคนที่ใช้บริการของ www.chaonet.com เข้าใจ และยอมรับ ข้อตกลง และพร้อมที่จะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทันทีที่เป็นสมาชิกบริการใดๆ ของ www.chaonet.com หรือทันทีที่ใช้บริการใดๆ ของ www.chaonet.com